WSPÓŁPRACA


Współpraca z firmą P.W. Ekotop pozwala nam na oferowanie usług odkurzania przemysłowego wraz z transportem odpadów do utylizacji. Urządzenia typu SDT-10T/55 firmy DISAB TELLA w wykonaniu Atex umożliwia odkurzanie: piasku, popiołu, pyłów węglowego, biomasy, szlamu, zendry itp. Usługi wykonywane są głównie na elektrowniach, hutach, zakładach chemicznych, odlewniach itp.

Zapraszamy do współpracy.

X